لیست پروژه های سایت

رنگ هایی که در سمت راست جداول مشاهده می کنید نشانده وضعیت پروژه می باشند:

  •   بازه انتظار
  •   باز
  •   در حال اجرا
  •   پایان یافته
  •   بسته شده
  •   حذف شده
  •   در حال بررسی
کدرز ایران
  • با وجود کدرز ایران به راحتی پروژه های برنامه نویسی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • کدرز ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران برنامه نویس کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کدرز ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران