وضعیت پروژه: حذف شده
کارفرمای پروژه
mahdinet1

آخرین فعالیت :

زمان تحویل
  • 08 ساعت
  • :
  • 00 دقیقه
جزییات پروژه

نوع پروژه: خدمات تحت وب - سایر

قیمت گذاری: قیمت کل (مناقصه ای)
مبلغ ضمانت: 10,000 ریال
تاریخ ثبت: ۲۳ دی ۱۳۹۶ - ساعت ۱۳:۲۴
بازدید: 311
توضیحات


ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺻﺪم ﺛﺎﻧﯿﻪ.     ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت : اﻋﺪاد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎراﮐﺘﺮ ﻫﺎي اﺳﮑﯽ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.  ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎر، از ﺗﺎﺑﻊ ﻧﻮﯾﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.   

و کلید s. برای استارت p برا توقف و c برای ریست کردن کرنومتر

زبان های مورد نیاز : C++

کدرز ایران
  • با وجود کدرز ایران به راحتی پروژه های برنامه نویسی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • کدرز ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران برنامه نویس کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کدرز ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران