# افزودن نظرات به صفحه شخصی

چنانچه مایل باشید از نظرات درج شده در پروژه های شما، نظر خاصی را به صفحه شخصی خود اضافه نمایید؛ می تواند از منوی سمت راست گزینه «صفحه شخصی من» و سپس گزینه «لیست نظرات» را انتخاب نمایید.

لیست نظرات

در این قسمت می توانید تمامی نظراتی که راجع به پروژه های شما ثبت شده را ملاحظه نمایید.

حال با استفاده از دکمه «نمایش در صفحه شخصی» و قراردادن آن در حالت سبز رنگ می توانید هریک از نظرات را در صفحه شخصی خود به نمایش بگذارید.

افزودن نظر به صفحه شخصی

 

جزییات مطلب
دسته صفحه شخصی
بروزرسانی ۱۳۹۵/۰۹/۰۴
نمایش 4391
مخاطب همه کاربران
مفید 21
غیرمفید 7
نوع متنی
کدرز ایران
  • با وجود کدرز ایران به راحتی پروژه های برنامه نویسی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • کدرز ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران برنامه نویس کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کدرز ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران