مرکز تخصصی برنامه نویسی


کدرزایران یک بستر آزاد برای انجام پروژه های برنامه نویسی به صورت دورکاری است


ثبت رایگان پروژه و سپردن به هزاران متخصص

ثبت نام رایگان و کسب درآمد مطمئن

تعداد کاربران

0

تعداد پروژه ها

0

مبلغ پروژه ها (ریال)

0

پروژه های خود را رایگان ثبت و مجری خود را از هزاران متخصص انتخاب کنید

تولید سایت و پورتال
فروشگاه آنلاین
ساخت قالب
نرم افزار و اتوماسیون
پروژه های دانشگاهی
تولید بازی
ساخت اپلیکیشن موبایل
آخرین رویدادهای سایت
زمان نوع کاربر شرح

ثبت پروژه
پروژه ی جدید "شبیه سازی باgns3" را ثبت کرد.

ثبت پروژه
پروژه ی جدید "avr" را ثبت کرد.

ثبت پروژه
پروژه ی جدید "تمرین با نرم افزار مطلب" را ثبت کرد.

ثبت پروژه
پروژه ی جدید "تمرین با نرم افزار مطلب" را ثبت کرد.

ثبت پروژه
پروژه ی جدید "ساخت تسک‌ در محیط متلب ۲۰۱۱" را ثبت کرد.

پیشنهاد جدید
پیشنهاد جدید به پروژه ی "تعیین فاصله بین جفت اسید آمینه ها در یک پروتئین در متلب" داده شد.
کدرز ایران
  • با وجود کدرز ایران به راحتی پروژه های برنامه نویسی در هرزمان و مکان به انجام می رسد.
  • کدرز ایران یک بستر کارآفرینی بزرگ است که می توانند برای هزاران برنامه نویس کارآفرینی ایجاد کند.

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کدرز ایران می باشد. قدرت گرفته از کارایران